Nema te dikatature koju volja naroda ne može pobijediti. Nema te strahovlade koja se ne sruši pred iskrenim nijetom. Samo iskreno, pošteno, u ime viših ciljeva, za državu i za narod, i uspjeh nikada ne izostane.