Milomir Kovačević Strašni: Vječni nomad strašnog oka