Ovdje pretežno umiru stariji i lica koja su ranije oboljela, ali u posljednje vrijeme vidimo i mnogo mladih, zdravih ljudi čija je plućna slika ozbiljna i izuzetno kritična