Fondacija Mak Dizdar će protiv Maje Dizdara podnijeti tužbu za naknadu štete zbog klevete. Ovo se tvrdi u pismu kojega je Emir Hasić, punomoćnik Fondacije “Mak Dizdar”, uputio pravnim zastupnicima Maje Dizdara, sinu književnika Maka Mehmedalije Dizdara povodom navodno nelegalnog objavljivanja autentičnog i definitivnog izdanja “Kamenog spavača”