Za prvog je bosanskog kralja Tvrtko I Kotromanić krunisan 26. oktobra 1377. godine. Srednjovjekovna Bosna tog dana započinje svoju novu epohu, koja će trajati sve do dolaska Osmanlija i pada bosanskog kraljevstva 1463. godine.