Alzheimerova bolest je okrutna prema članovima porodice, ali ima jednu prekrasnu osobinu: ljudi koji od nje obole zaboravljaju loše vijesti. Teresa nije svjesna situacije, iako zaprepašteno gleda u Tamaru koja sada nosi masku. Hermann razumije šta se događa.