Nakon nekoliko vojnih akcija, poslan je na savezničku liniju koju su Britanci postavili u Belgiji, na položaj koji je branio 31. oktobra.