Liste čekanja na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju više ne postoje. Na Klinici za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam ugrađuju se stentovi obloženi lijekom najnovije generacije