Kako to da se na listi SDP Foča za predstojeće izbore nalaze ljudi koji su uposlenici općinske administracije, koji su u statusu državnih službenika i koji u toku radnog vremena vrše političke aktivnosti, a da za to imaju prešutnu saglasnost glavnih političkih aktera u Foči?