S obzirom na to da su žene u oblasti tehnologije i IT sektora u cijelom svijetu stigmatizirane, samit je imao za cilj promovirati, naučiti i ohrabriti žene da izaberu jedan od IT smjerova kao cilj svoje karijere