Za razliku od trebinjskih Bošnjaka, Bošnjaci iz Gacka, Bileće i Nevesinja uglavnom žive u Federaciji BiH i imaju potpuno drugačije (ne)mogućnosti da prijave mjesto prebivališta u zavičaju i tako ostvare pravo da biraju vlast ovih općina