Poljoprivredno dobro “Begova zavija” registrirano je kao poljoprivredna zadruga jer je to zakonska osnova da bi mogli aplicirati na državne poticaje. Osnivači zadruge jesu džematlije Careve džamije, ali niko od njih ne uzima nikakvu zaradu za sebe, sva se ona koristi da bi se unaprijedio vakuf Isa-bega Ishakovića i, ako šta ostane, za aktivnosti džemata