Repatrijacija tijela bila je mjera koja je ublažila pritisak na mezarja u Španiji i Evropi, posebno za migrante prve i druge generacije, koji se tražili povratak u domovinu, makar i kao mejtovi.