Mjesna džamija ima vrlo zanimljiv historijat. Riječ je o džamiji koja se tri puta gradila na istom mjestu