Krug predavanja i prenošenja praktičnih iskustava širi se i produbljuje. Profesor Stanković podučavao je i Azabagića i Redžića, a određeno je vrijeme i Azabagić predavao Redžiću. Svi oni sada podučavaju neke nove klince