Irfan Ajanović, 77 gradova Bosne i Hercegovine, Izdavač: Autor, Sarajevo, 2016. godine, 645 str.