Fikret Muslimović, Omer Hamzić: Bosna u srpskoj politici 2010. - 2017., Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 2018, 418 str.