Jedan od najzloglasnijih logora u koje su Bošnjaci tokom agresije zatvarani jeste logor “Omarska”. Možete u Atlasu pročitati brojna svjedočenja logoraša o torturama i ubistvima, u ovom slučaju ćete saznati i da su zločine činili Srbi, ali nećete saznati kolike su razmjere zločina, dobit ćete samo fragmente ukupne slike.