fbpx

Danas je javni prostor okupirala jedna glasna ideologizirana i profesionalizirana manjina, dok tiha bošnjačka većina živi u medijskoj okupaciji.