Historijski podaci kažu da je sestra Luka stvarna osoba. Rodila se kao Elizabet Liengitz 9. januara1861. godine u austrijskoj Koruškoj. U Bosnu je došla 1883., a umrla je 1890. godine