Rušile su je poplava i do temelja spaljivali požari, posljednji put srušile su je vlasti 1957. godine, a danas je nacionalni spomenik koji mora biti obnovljen