Za rušenje džamija u Janji nikad niko nije odgovarao. Baš kao i za rušenje džamija u Bijeljini koje je, također, pod okriljem noći realizovano 13. marta 1993. godine, mjesec prije rušenja džamija u Janji.