Stav predstavlja četvericu mladih kandidata Koalicije za Mostar 2020, koji su već godinama društveno aktivni u svojim lokalnim zajednicama: Emira Tipuru, Jasmina Pandura, Džanija Pajića i Amara Džihu.