Rafting na brzim rijekama, prema nekim procjenama, organizira se u više od 120 zemalja svijeta, ali vožnja na drvenim splavovima, najstarijem plovilu u historiji civilizacije, organizira se isključivo na Tari i Drini, zahvaljujući udruženju splavara „Adem Pendek“