Petnaesti april 1992. godine zvaničan je datum nastanka Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kraj rata Armija BiH dočekala je s 24 generala. Danas ih Udruženje generala okuplja 39, a osamnaest ih je u međuvremenu preminulo.