Pedeset je ljudi ubijeno u ime religije i uvjerenja u čija je imena Zilhad Ključanin, ne bi li se liječio od svijeta ili od sebe samog, napisao milijun stihova. I mirnih i glasnih, i dijaloških i monoloških… O njima sam pisao. Svijet je zaista na kraju