Jedan od argumenata “protiv Busuladžića” jeste i taj da je pisao loše o ženama. U isto vrijeme dok citira Busuladžićeve redove, kantonalna mahalska inačica #metoo pokreta udara iz svih tastatura po ženi čiji je krimen prvo prezime pa onda funkcija koju obavlja.