Sistemske promjene trebali smo praviti kada smo imali više novca, teško se vaditi kada si kokuz. Što je humanističko-politička situacija gora, to umjetnost bolje stoji. Režiser i direktor uvijek su u nekoj vrsti konflikta, jedan se trudi da potroši pare, a ovaj drugi mu to ne da. Nezgodno je kada je isti čovjek i jedno i drugo