U sklopu manifestacije “Dani općine Bužim”, 19. februara predstavljeno je novo književno djelo pod nazivom Kumarica, koje pobliže i jasnije oslikava noviju historiju Cazinske krajine, kao i epsku hrabrost i patriotizam krajiškog čovjeka