Jasmin Halebić, Kockanje: socio-ekonomski efekti, Ekonomski institut Sarajevo, 2019, 190 str.