Da li je uopće moguće kolektivno pomirenje? Mi smo svjedoci da govorimo o tome da nije moguća kolektivna krivica. Onda nije moguće ni kolektivno pomirenje”