Hasan Muratović bio je ministar u vladama za vrijeme i nakon rata u Bosni i Hercegovini, ambasador BiH u Hrvatskoj, član i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strazburgu