Sistem je po uzoru na već postojeće napravio Edin Spahić, koji je naveo da on prati pozicije, brzinu kretanja i visinu letjelice u realnom vremenu, a sastoji se od jednog uređaja i web-aplikacije koja služi za prikaz informacija