Danas oko deset posto stanovništva Višegrada čine Bošnjaci. Grad na istoku Bosne mjesto je u koje se vratilo najviše njegovih prijeratnih stanovnika kada je ovaj dio države u pitanju, oko 1.200 ljudi