Osvrćući se na svoj dosadašnji rad, a to je 15-ak godina aktivnog profesionalnog sviranja, Adnan Teskeredžić podvlači da je bilo mnogo muzičara, pjevača s kojima je sarađivao, ali i sazrijevao. Iz današnje perspektive kaže da muziku dijeli samo na dobru i lošu