Sve bi to bilo kristalno jasno i matematički poredano da Srbi i Hrvati, bez obzira na nekada vojne, a danas retoričke sukobe na površini, nemaju tajnu zajedničku strategiju u vezi s podjelom BiH. Takvi dogovori bili su na snazi devedesetih, a na snazi su i u današnje doba