Poštenim odnosom prema sebi, drugima, komšiluku i poslu koji je radio postao je uzor ljudima u Špionici i okolini. Postao je moralna vertikala i oličenje kakav treba da bude čovjek koji je u svom životu uspostavio istinski balans fizičkih i duhovnih komponenti na temeljima Kur'ana