U ovom se trenutku ne očekuju snažniji direktni efekti “Brexita” na ekonomska i finansijska kretanja u BiH, ali usporavanje privrednog rasta u eurozoni zbog političke nestabilnosti može imati određene negativne efekte na ekonomsku aktivnost u BiH