Prije 75 godina, američke vojne snage oslobodile su koncentracioni logor Buchenwald. Pisac Jorge Semprún bio je jedan od preživljelih