U pismu čelnicima EU-a Turković je, između ostalog, navela kako se pribojava da bi činjenica da se bh. državljanima sudi u Beogradu za navodne ratne zločine počinjene u BiH mogla poremetiti odnose između BiH i Srbije.