U najskorije vrijeme pomoć će biti isporučena. Zahvaljujem svima koji su učestvovali u realizaciji ove pomoći u svoje, i u ime naroda Sandžaka, napisao je Akgul