Nakon što je Baton održao svoj govor, Tiberije ga je pitao zašto se odlučio na ustanak, na što je Baton odgovorio: “Vi (Rimljani) ste krivi za ovo, vi ste poslali za čuvare vaših stada ne pse ili pastire, nego vukove”