Uz manje ili više varijacija, ova se drevna tradicija slijedi u mnogim zemljama, a u nekim su čak i slični rituali, poput svadbenih zavjeta.