“Za stanje u kojem se sada nalazi medijska zajednica u Crnoj Gori, gdje veći dio novinara radi za platu od 300 eura, bez osiguranja, dijelom su zaslužni sami novinari. Ako mi sami ne budemo cijenili sebe i svoj rad, onda neće ni druga strana”