fbpx

U Sarajevu je 5. aprila 1992. godine ubijeno 130 njegovih stanovnika

Ovdje možete pročitati imena ubijenih Sarajlija objavljena u knjizi Nihada Halilbegovića: “Sarajevo od referenduma do Agresije i napada na grad - 5. i 6. aprila 1992. godine.”

Prezime i ime Godina rođenja Status Mjesto stradanja 1. Aganović Fatima 1932. civil Centar 2. Alić Almasa 1925. civil Centar 3. Alić Habiba 1923. civil Centar 4. Alispahić Ramiza 1947. civil Centar 5. Alispahić Zehra 1937. civil Centar 6. Arnautović Faik 1947. civil Centar 7. Avdić Amela 1972. civil Centar 8. Avdić Hajdar 1935. civil Centar 9. Azemović Mustafa 1935. civil Centar 10. Bajramović Šećo 1927. civil Centar 11. Bazoku Kimeta 1950. civil Ilidža 12. Bećirević Semir civil Centar 13. Beganovć Redžo 1924. civil Centar 14. Belić Aida 1974. civil Centar 15. Berbić Ahmet 1936. civil Centar 16. Beriša Elez civil Centar 17. Bilalić Nafa civil Centar 18. Borovac Muhamed 1985. civil Centar 19. Bublin Muhamed 1945. civil Centar 20. Bučan Havka 1943. civil Centar 21. Cviko Edhem 1950. civil Centar 22. Čemerlić Alija 1959. civil Centar 23. Čurović Munirka 1916. civil nepoznato 24. Dedić Ibrahim policajac Centar 25. Demirović Ago 1945. civil Centar 26. Dilberović Suada 1965. civil Centar 27. Dizdarević Ahmet 1939. civil Centar 28. Durić Mehida 1950. civil Centar 29. Durić Ramiz 1937. civil Centar 30. Durjan Mevlida 1956. civil Centar 31 Dž(D)ananović Džemila 1922. civil Centar 32. Džebo Šemsa 1930. civil Centar 33. Dželilović Ismet 1922. civil Centar 34. Džino Sejda 1929. civil Centar 35. Ezić Rabija 1933. civil Centar 36. Fazlibašić Hikmet 1925. civil Centar 37. Ferhatović Ismet 1938. civil Centar 38. Gačanin Šuhra (Smajlović) 1935. civil Centar 39. Galić Eldina 1981. civil Centar 40. Gegić Ismet 1928. civil Centar 41. Geko Almasa 1943. civil Centar 42. Godinjak Hilmo 1940. civil Centar 43. Goga Rasema 1936. civil Centar 44. Golić Ibro 1927. civil Centar 45. Govedarica Radisav 1936. civil Centar 46. Granić Miralem 1984. civil Centar 47. Hadžiabdić Nezir 1923. civil Centar 48. Hadžić Nurko 1936. civil Centar 49. Hadžimahmutović Kadrija 1930. civil Centar 50. Hajdar Bahrija 1947. civil Centar 51. Hamzić Hasan 1935. civil Centar 52. Handžić Hamdija 1924. civil Centar 53. Haračić Safija 1924. civil Centar 54. Hasanagić Bajro 1931. civil Centar 55. Hasanbegović Hiba 1915. civil Centar 56. Hasanović Jasminka 1950. civil Centar 57. Haskić Ramiz 1926. civil Centar 58. Hatibović Zakir 1932. civil Centar 59. Hodža Dženana 1953. civil Centar 60. Hodžić Ahmed 1925. civil Centar 61. Hodžić Asima 1937. civil Centar 62. Hodžić Mustafa 1933. civil Centar 63. Hodžić Safet 1938. civil Centar 64. Hondo Hatidža 1929. civil Centar 65. Husić Mustafa 1967. civil Centar 66. Husić Nevzeta 1926. civil Centar 67. Jamakosmanović Mubera 1937. civil Centar 68. Jusufagić Mahmut 1934. civil Centar 69. Kadić Jasmin 1961. policajac Ilidža 70. Kadrić Hasan 1939. civil Centar 71. Kadrispahić Šahin 1930. civil Centar 72. Kalamujić Izeta 1924. civil Centar 73. Karahmet Fadil 1953. civil Centar 74. Kijamet Nevzeta 1966. civil Centar 75. Klapuh Bećir 1922. civil Novi Grad 76. Kočević Redžep 1916. civil Novi Grad 77. Kokot Ljeposava 1927. civil Centar 78. Korjenić Fahro 1924. civil Centar 79. Kostović Simo 1934.  sr.v.JNA Novo Sarajevo 80. Kozić Samija 1960. civil Centar 81. Krehić Sead 1926. civil Centar 82. Kulo Hajraga policajac Novi Grad 83. Lizdek Mile srp.poli. Novo Sarajevo 84. Mangafić Nedžib policajac Novo Sarajevo 85. Muhović Reuf 1954. policajac Ilidža 86. Mulaosmanović Hamdija 1922. civil Centar 87. Omerbegović Avdo 1963. policajac Novo Sarajevo 88. Osmanović Ramiz 1908. civil Centar 89. Parla Mehmed 1929. civil Centar 90. Pupić Milorad srp.poli. Novo Sarajevo 91. Petrović Pero 1950. srp.poli. Novo Sarajevo 92. Ramadanović Ismail 1948. civil Centar 93. Ramić Esma 1941. civil Centar 94. Ramić Rabija 1921. civil Centar 95. Repeša Aida 1926. civil Centar 96. Ribica Šemso 1923. civil Centar 97. Sadžak Hilmo 1933. civil Centar 98. Savanović Samija 1926. civil Centar 99. Sipović Nezir civil nepoznato 100. Softić Vahida 1946. civil Centar 101. Spahić Aiša 1917. civil Centar 102. Subašić Bajro 1917. civil Centar 103. Sučić Mihajlo 1946. civil Stari Grad 104. Sučić Olga 1958. civil Centar 105. Šabanović Muharem 1936. civil Centar 106. Šabanović Muhidin 1937. civil Centar 107. Šahović Mehmed 1927. civil Centar 108. Šakić Asima 1937. civil Centar 109. Šakić Edhem 1920. civil Centar 110. Šakić Šemsa 1922. civil Centar 111. Šendro Ibro 1937. civil Centar 112. Šeto Biba 1934. civil Centar 113. Škundrić Darinka 1941. civil Novo Sarajevo 114. Teskeredžić Sabaha 1945. civil Centar 115. Trebinjac Vasvija 1932. civil Centar 116. Tufo Dževlo 1951. civil Centar 117. Tunja Lejla 1937. civil Centar 118. Turkušić Sevda 1939. civil Centar 119. Tutić Alma 1937. civil Centar 120. Veličanin Hajrudin 1937. civil Centar 121. Vilić Kemal 1929. civil Centar 122. Vrabac Muharem 1924. civil Centar 123. Vranar Ajiša 1940. civil Centar 124. Zahiragić Hava 1934. civil Centar 125. Zajko Sabit 1934. civil Centar 126. Zalihić Šefika 1935. civil Centar 127. Zasela Hajdar 1935. civil Centar 128. Zeljković Nadija 1935. civil Centar 129. Zukrić Salim 1926. civil Centar 130. Zuko Hajra 1958. civil Ilidža

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI