Režija: Zijah Sokolović; igraju: Selma Alispahić, Igor Skvarica, Sead Pandur, Davor Sabo i Dženana Džanić; dramaturgija: Nejra Babić; scenografkinja i kostimografkinja: Adisa Vatreš Selimović; autor muzike: Nedim Zlatar