Veličković je teško optužio svog nekadašnjeg kolegu na Filozofskom fakultetu prof. dr. Enesa Durakovića da je iškolovao studente nacionaliste dajući im “radioaktivni paket nacionalizma”