Možemo reći da je droga poprilično rasprostranjena, ali je li institucijama vlasti zadaća da je dodatno promoviraju kod omladine ili da rade na društvenoj prevenciji od poroka droge ili kockanja?! Stoga, bez obzira što su neke od ovih pjesama, nažalost, vrlo popularne, to ne znači da institucije vlasti pod bilo kojim uvjetima trebaju ovaj argument uzimati kao relevantan