fbpx

Esad Tanović, direktor JP “Sarajevo”: Imamo mnogo “dušobrižnika”, neće nas pokolebati

Za nešto više od tri mjeseca od otvaranja obnovljene sarajevske žičare obavljeno je više od 400.000 vožnji, izdato više od 200.000 karata. To je rezultat kojim se ponosimo. Već sada možemo reći da će se investicija od približno dvadeset miliona maraka u cijelosti isplatiti, i to ranije nego što je to bilo očekivano. Ohrabreni smo reakcijom javnosti, posjetilaca, gostiju, turista i medija. Žičara postaje nezaobilazna atrakcija za sve koji dolaze u Sarajevo, ali i naše sugrađane koji su bili i ostali za nju vezani

 

Fotografije: Velija HASANBEGOVIĆ

Esad Tanović rodio se 1965. godine u Sarajevu, gdje je završio školovanje. Diplomirani je inžinjer elektrotehnike s dvadesetogodišnjim iskustvom rada u “Siemensu”. Od maja 2017. direktor je JP “Sarajevo” d.o.o., preduzeća koje obavlja komunalne poslove u nadležnosti Grada Sarajeva i upravlja objektima koji su vlasništvu Grada ili su Gradu dati na upravljanje. Za vrijeme prve godine njegova mandata preduzeće je uspješno realiziralo projekt sarajevske žičare. Osim sarajevskom žičarom, preduzeće upravlja i objektom Vijećnice.

STAV: Je li promet sarajevske žičare u skladu s očekivanim i jeste li zadovoljni dosadašnjim radom?

TANOVIĆ: Prije samo nekoliko dana navršilo se stotinu dana od otvaranja obnovljene trebevićke žičare. Tada smo javnosti prezentirali podatke o radu ovog značajnog infrastrukturnog i turističkog objekta. Za nešto više od tri mjeseca obavljeno je više od 400.000 vožnji, izdato više od 200.000 karata. To je rezultat kojim se ponosimo. Već sada možemo reći da će se investicija od približno dvadeset miliona maraka u cijelosti isplatiti, i to ranije nego što je to bilo očekivano. Ohrabreni smo reakcijom javnosti, posjetilaca, gostiju, turista i medija. Žičara postaje nezaobilazna atrakcija za sve koji dolaze u Sarajevo, ali i naše sugrađane koji su bili i ostali za nju vezani. Naravno, za potpunu sliku bit će potrebno da se zaokruži obračunski period, ali mi smo sada iznad očekivanja navedenih u Studiji izvodljivosti. Oprezni smo, ali i optimistični. Za to apsolutno imamo osnova.

STAV: Kada očekujete da će biti završeni svi infrastrukturni projekti oko žičare?

TANOVIĆ: Svi radovi na objektima i na vanjskom uređenju žičare bit će okončani, kako očekujemo, do kraja ove godine. Objekti stanica faktički su završeni, uređenje vanjskih dijelova okoliša je u toku. Morate imati u vidu da je riječ o zaštićenom području, te su i procedure zahtjevnije.

STAV: Je li poslovanje JP “Sarajevo” u skladu s finansijskim planovima?

TANOVIĆ: Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je izvještaj o radu JP “Sarajevo” d.o.o. za 2017. godinu. Osnivanjem ovog preduzeća, Grad Sarajevo dugoročno je riješio pitanje održavanja i upravljanja sarajevskom Vijećnicom, objektom od državnog značaja, te žičarom. U prvoj godini poslovanja realizirani su krupni investicioni zahvati, te je utvrđeni deficit očekivan s obzirom na to da JP “Sarajevo” d.o.o. ne dobija sredstva iz budžeta. Upravo to potvrđuje da su donacije utrošene namjenski, u realizaciju kapitalnih investicija, a nisu trošene za tekuće poslovanje. Preliminarni podaci o poslovanju kompanije, u pogledu Vijećnice, a posebno žičare, u posljednjih nekoliko mjeseci pokazuju izuzetno pozitivan trend. Investicije i zapošljavanja koja su, u skladu sa zakonom, realizirana u prvoj godini rada osigurala su nesmetano funkcioniranje, održavanje i unapređivanje djelatnosti Vijećnice, uprkos zatečenom stanju, te omogućile pripremu za završetak izgradnje i puštanje u promet žičare, jednog od najvećih poslijeratnih infrastrukturnih projekata u Sarajevu.

Ova uprava JP “Sarajevo” d.o.o. preuzela je upravljanje preduzećem sredinom prošle godine. Zatečen je samo jedan uposlenik, v. d. direktor, te jedanaest radnika angažiranih po osnovu ugovora o djelu. Ta praksa odmah je prekinuta i radnici su dobili ugovore o radu na određeno vrijeme.

Netačne su informacije iznesene u medijima da ima prekomjernog zapošljavanja. Prema važećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, uposleno je približno 60% potrebnog kadra. Kao i svako drugo javno preduzeće, JP “Sarajevo” d.o.o. ima svoja tijela: Skupštinu, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, koji kontroliraju njegov rad. Ne možemo se oteti dojmu da zlonamjerno iznošenje netačnih i nepotpunih tvrdnji u vezi s našim poslovanjem ima puke političke motive. No, to uposlenike i upravu JP “Sarajevo” d.o.o., koji su ponosni na svoju historijsku ulogu u izgradnji, otvaranju i uspješnom radu žičare, neće pokolebati u namjeri da unaprijede i nastave pozitivne trendove u korist javnog preduzeća i građana.

STAV: Postoji mišljenje da je cijena iznajmljivanja prostora Vijećnice previsoka i da su zbog toga umanjeni njeni prihodi. Koliko je to tačno?

TANOVIĆ: Vijećnica je nacionalni spomenik s posebnom težinom. Vijećnica nije kongresna, koncertna, sportska dvorana niti nekakav restoran. Naša poslovna politika mora uvažiti tu činjenicu, pa makar se to odražavalo i na prihode. Godinama nakon obnove u Vijećnicu nije uložena ni marka u amortizaciju, a samo održavanje tako reprezentativnog objekta izuzetno je skupo. Ali, uprkos tome, Vijećnica živi, imamo stalno kulturne, društvene događaje, imamo stalnu postavku koja privlači turiste. Retrospektivna izložba slika Mersada Berbera bila je veliki pothvat, a imali smo fenomenalan odgovor građana, desetine hiljada ljudi su tu izložbu posjetili. Naša želja je da Vijećnicu učinimo početnim mjestom za dolazak turista u Sarajevo. Idemo ka tome i mogu reći da Vijećnica posluje sve bolje, a s rezultatima u ovoj godini ćemo na vrijeme upoznati naše vlasnike, Gradsko vijeće, kao i javnost. Mnogo mi imamo “dušobrižnika”, ali njima poručujem da nas neće pokolebati.

STAV: Raspolaže li JP “Sarajevo” svim potrebnim stručnim kadrovima za projekte koje implementira?

TANOVIĆ: Kao što sam napomenuo, približno 60% posto kadrova vezali smo za ove projekte i riječ je o mladim i stručnim kadrovima. Naravno, posebno je žičara projekt koji se razvija i širi te ćemo, u skladu s time i planovima koje usvajaju nadležne institucije, raditi na unapređenju kadrovske osnove. Siguran sam da u Bosni i Hercegovini ima dovoljan broj sposobnih ljudi koji mogu odgovoriti potrebama.

STAV: Kako riješiti problem različite nadležnosti nad trebevićkim izletištem – Općine, Kantona, Grada?

TANOVIĆ: Ne razmišljamo o preprekama, nego radimo na rješavanju svih izazova koji su pred nama, i u tome imamo punu podršku gradonačelnika Abdulaha Skake, našeg Nadzornog odbora, Skupštine preduzeća i Gradskog vijeća. Dosadašnje iskustvo pokazalo se da je moguće realizirati i najzahtjevnije projekte i pothvate, bez obzira na okolnosti. Dobro sarađujemo sa svima koji su uključeni i pronalazimo rješenja.

STAV: Imate li u planu neke projekte koji će doprinijeti promociji žičare?

TANOVIĆ: Naravno, žičara ima plan rada u skladu s kojim djelujemo. Za sada, žičara privlači veliku pažnju, i to nas raduje. Znate, kažu da je najbolja reklama ona koja ide od usta do usta. Očigledno da ljudi nose lijepa iskustva sa žičare. Ali, naravno, naši radnici zaduženi za poslovanje znaju svoj posao, a promocija je prirodni dio poslovanja ovakvih objekata.

STAV: Kako funkcionira naplata ulaznica za strance i domaće posjetioce? Jeste li u vezi s tim imali nekih problema?

TANOVIĆ: Odlično funkcionira, za sada nismo imali nekih posebnih problema. Nismo ih ni očekivali s obzirom na to da je sve bilo brižljivo planirano. Da još jednom pojasnim, redovna cijena povratne karte žičare jeste 20 KM. Gradsko Vijeće Grada Sarajeva podržalo je naš prijedlog da se rezidentima, stanovnicima Bosne i Hercegovini, omogući cijena s obračunatim popustom koja iznosi 6 KM. To funkcionira na principu dobrovoljnosti, naši radnici nisu policajci koji legitimiraju putnike. Ako neko želi da uživa taj popust, onda je dužan da pokaže neki dokument kojim dokazuje svoje boravište u Bosni i Hercegovini. Udio ulaznica koje su izdate nerezidentima, tj. po punoj cijeni, u okviru je naših očekivanja.

STAV: Vidljivo je da su velike gužve na mjestu kupovine karata za žičaru. Planirate li uvesti online prodaju karata ili prodaju na nekim drugim mjestima u gradu?

TANOVIĆ: Da, u vrijeme špice se nekada stvore gužve, u tim slučajevima imamo dodatne mogućnosti naplate. Svakako da planiramo i već radimo na uvođenju nekih najnovijih tehnologija u tom pogledu, o čemu će javnost biti upoznata na vrijeme. Želim zahvaliti građanima na strpljenju. Svi poznati turistički centri u svijetu imaju probleme koje nosi prekomjeran broj turista. Sarajevo je na putu da postane važna turistička destinacija. Pored pozitivnih stvari, to donosi i male neugodnosti u vidu gužvi, čekanja, visokih cijena usluga itd. Dubrovnik je već ograničio broj turista koji u ljetnim mjesecima mogu posjetiti Stari grad. U Parizu se na posjetu Ajfelovom tornju čeka tri sata…

STAV: Da li se planira proširenje poslovanja JP “Sarajevo” na neke druge projekte, poput Jajca ili bob-staze?

TANOVIĆ: Osnivač JP “Sarajevo” je Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Sve ono što naši vlasnici procjene da je potrebno i što nam daju u nadležnost mi smo spremni preuzeti. Stoga, za sada ne mogu govoriti o projektima koje spominjete.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI